Øjne og diabetes 1

Konsulter øjeblikkeligt øjenlægen, hvis:

  • Dit syn pludselig bliver sløret og uklart (årsagen kan være en større blødning, der kræver undersøgelse snaret muligt). 
  • Du oplever skygger eller fornemmelsen af et gardin (fornemmelsen kan skyldes store blødninger i nethinden eller nethindeopløsning). 


Det er vigtigt, at du jævnligt får dine øjne kontrolleret, da forandringer i dine øjne kan behandles, hvis de bliver opdaget i tide. Næsten alle mennesker med diabetes udvikler over tid forandringer i nethinden pga. sygdommen. Kontakt derfor din læge, hvis dit syn ændrer sig.

Diabetisk øjensygdom 

ØjneVed diabetisk øjensygdom (retinopati) sker der forsnævringer i øjets små blodkar, som kan give nedsat blodforsyning og blødninger på øjets nethinde. Dette kan føre til nedsat syn og i værste fald blindhed. Diabetikere har også en øget risiko for at udvikle grå stær.

Hyppighed for diabetisk øjensygdom

Efter 25 år med diabetes vil de fleste have forandringer i de små blodkar i nethinden i større eller mindre grad. Langt færre end for bare 10-15 år siden risikerer dog at få nedsat syn eller blive blinde, da flere diabetikere i dag er velregulerede med både blodsukker og blodtryk, og da skadelige forandringer opdages i tide og behandles.

Læs artiklen om Hanne Skipper, som har mistet synet på grund af diabetes

Hvor ofte skal du gå til øjenkontrol?

Gå til øjenkontrol én gang om året. Så kan små forandringer blive opdaget, inden de giver symptomer. Skader på nethinden behandles med medicin eller laser.

Hvad kan du gøre for at forebygge diabetisk øjensygdom?

Når det gælder forebyggende behandling af følgesygdomme på dine øjne, handler det først og fremmest om, at dit blodtryk og dine
blodsukkerværdier ligger lavt. Er dit blodsukker for højt, kan der komme midlertidige ændringer af synet.

  • Du bør regelmæssigt gå til øjenlægen. 
  • Din øjenlæge kan opdage synstruende forandringer, du endnu ikke selv har mærket. 
  • Snak med din øjenlæge om, hvor ofte du bør have dine øjne kontrolleret. 
  • Hvis din diabetes er velbehandlet, skal du gå til kontrol med 1-2 års mellemrum. 
  • Hvis din diabetes ikke er velbehandlet, eller der er tegn på begyndende øjenforandringer, vil din øjenlæge se dig med kortere interval. 

Det er derfor en god idé, at du selv løbende tester dit syn. Det kan du f.eks. gøre, hvis du dagligt kommer forbi et bestemt skilt eller kigger ud gennem vinduet på huse og træer. Prøv skiftevis at lukke højre og venstre øje og læg mærke til, om det du ser, ændrer sig eller bliver utydeligt.

NB. De regelmæssige kontroller på diabetesklinikken er dog meget vigtige, da behandlingskrævende forandringer i øjnene ikke altid kan mærkes.

For højt blodsukker og dine øjne 

Hvis du har højt blodsukker og højt blodtryk, kan det give ændringer i dine øjne. Der kan opstå væskeansamlinger i nethinden, og blodkarrene kan blive skrøbelige og briste. Ved at sænke dit blodsukker og blodtrykket kan du forebygge tab af synet.

Hvis dit blodsukker har været højt i lang tid, og der er kommet forandringer i øjet, skal dit blodsukker sænkes langsomt efter aftale med din læge. Fordi et hurtigt fald i blodsukkeret kan skade dine øjne.

Bruger du briller, kan forhøjet blodsukker også medføre, at styrken i glassene pludselig i løbet af timer eller få dage ikke passer. Disse synsforstyrrelser forsvinder igen, når dit blodsukker bliver normalt. Det er derfor bedst at vente med nye briller, indtil din diabetes har været velreguleret i mindst en måned.

Pletter og små blødninger 

Alle mennesker kan have bevægelige pletter for øjnene. De skyldes uklarheder i øjets linse eller glaslegeme.

Pletterne ses som myg, fluer eller figurer, der pludselig kommer ind i synsfeltet. Disse pletter er ikke i sig selv farlige, men de kan dække over tegn på små blødninger.

Derfor er det vigtigt, at du kontakter din læge, hvis du oplever sådanne synsforandringer. 

Diabetes medfører desuden en lidt større risiko for øjenbetændelse og hornhindebetændelse. Hvis øjet bliver rødt, og der kommer smerter i øjet, skal du straks søge læge, eventuelt øjenlæge.

Senest opdateret:
04-11-2014
Sideansvarlig
Linnea Ferm Analyse- og projektkonsulent