Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for fysisk aktivitet

Klippegrene

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne er aktive mindst 30 minutter om dagen med moderat- til høj intensitet. Derudover bør du også to gange om ugen øge og vedligeholde din kondition, muskelstyrke og knoglestyrke. Her skal træningen være af høj intensitet og vare 20-30 minutter.

Anbefalingerne gælder, uanset om du har diabetes eller ej.

Her kan du læse om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet opdelt efter aldersgruppe.

Anbefalinger for fysisk aktivitet for voksne (18-64 år)

 • Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.
 • Mindst 2 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 20 minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden.
 • Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.
 • Almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter defineres i denne sammenhæng som de aktiviteter, du hyppigt udfører i dagligdagen af kort varighed (under 10 minutter) uanset deres intensitet.

Anbefalinger for fysisk aktivitet for ældre (+65 år)

 • Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdags aktiviteter. Hvis de 30 minutter deles op, skal aktiviteten vare mindst 10 minutter.
 • Mindst 2 gange om ugen skal der indgå aktiviteter af mindst 20 minutters varighed, som vedligeholder eller øger konditionen og muskel- og knoglestyrken.
 • Lav udstrækningsøvelser mindst 2 gange om ugen af mindst 10 minutters varighed for at vedligeholde eller øge kroppens bevægelighed. Udfør desuden regelmæssigt øvelser for at vedligeholde eller øge balanceevnen.
 • Fysisk aktivitet ud over det anbefalede vil medføre yderligere sundhedsmæssige fordele.
 • Øvelser, der vedligeholder eller øger kroppens smidighed og balanceevne er for at opretholde evnen til at klare dagligdagsfunktioner og for at reducere risikoen for fald eller andre skader i hverdagen.
 • Hvis du har en diagnose, hvor fysisk aktivitet er en del af behandlingen, bør du være fysisk aktiv på en måde og i et omfang, der er effektivt i forhold til diagnosen og samtidig tager hensyn til din mobilitet.
 • Almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter defineres i denne sammenhæng som de aktiviteter, du hyppigt udfører i dagligdagen af kort varighed (under ti minutter) uanset deres intensitet.

Kilde: Fysisk aktivitet – håndbog om forebyggelse og behandling 2011 (Sundhedsstyrelsen)

Senest opdateret:
17-11-2014
Sideansvarlig
Kirsti Pedersen Motionskonsulent