Vi bruger cookies på diabetes.dk

På diabetes.dk bruger vi cookies til at indsamle statistik, så du kan få en bedre brugeroplevelse.
Du kan altid slette cookies fra diabetes.dk igen. Læs mere om cookies på diabetes.dk

 

Klinisk funktion og sundhedskoordinator

Som led i fleks – og førtidspensionsreformen har regionerne d. 1.7.2013 oprettet en klinisk funktion, som skal yde sundhedsfaglig rådgivning til kommunerne i sager om fleksjob, førtidspension og ressourceforløb.

Den kliniske funktion leverer en sundhedskoordinator, som deltager i kommunens rehabiliteringsteam. Kommunerne kan således fremover kun benytte sundhedskoordinatoren, den kliniske funktion samt din (borgerens) praktiserende læge til sundhedsfaglige vurderinger i denne type sager.

Det er sundhedskoordinatoren, der forbereder sagens helbredsmæssige oplysninger til brug for rehabiliteringsteamet, herunder sikrer, at sagen er tilstrækkelig belyst.

Den kliniske funktion kan anvendes efter anbefaling fra sundhedskoordinatoren eller fra kommunens rehabiliteringsteam. Klinisk funktion afgiver en vurdering i form af en speciallægeattest på baggrund af en konsultation med dig som borger. Din praktiserende læge modtager en kopi af speciallægeattesten.

Du kan som borger få en samtale med sundhedskoordinatoren, og sundhedskoordinatoren kan med dit samtykke drøfte sagen med din praktiserende læge.

Sundhedsfaglig vurdering i sager om kontanthjælp, sygedagpenge, revalidering mv

I disse sager er det kommunens egen lægekonsulent, der yder den sundhedsfaglige rådgivning til kommunen. Lægekonsulenten bruges til at klarlægge betydningen af indholdet i fx lægeattester, journaloplysninger mv., som kommunen indhenter i sagen med dit samtykke. Lægekonsulenten vurderer endvidere eventuelle skånebehov i forbindelse med din tilbagevenden til arbejde.

Kommunen kan indgå aftale med klinisk funktion om at yde den sundhedsfaglige rådgivning. Såfremt dette aftales, gælder de samme regler som ved sager om fleksjob, førtidspension og ressourceforløb og som beskrevet ovenfor.

I sager om sygedagpenge, hvor du som borger ønsker at sige nej til den foreslåede lægebehandling, kan du vælge at få din sag forelagt den kliniske funktion. Kommunen må ikke færdigbehandle sager eller stoppe udbetalingen af sygedagpenge, før klinisk funktion har udtalt sig.

Senest opdateret:
26-03-2014
Sideansvarlig
Signe Hasseris Rådgivningschef