Projekt PIFT: Pårørendeinddragelse, forebyggelse og tidlig opsporing i familier med diabetes 2

Read in English

Samlet Logo

Diabetesforeningen har sammen med Health Promotion Research, Steno Diabetes Center, Region Syddanmark og Region Hovedstaden modtaget 4.000.000 kroner til projektet. 

Formålet med projektet er, at parterne i fællesskab skal samarbejde om et forskningsbaseret udviklingsprojekt, som skal medvirke til at støtte og rådgive familier, hvor minimum én person har diabetes.

Projektet skal over en treårig periode udvikle og afprøve udvalgte sundhedspædagogiske redskaber og principper, der er særligt egnede til

  1. at uddanne familier i at håndtere diabetes og
  2. at forebygge diabetes i familien.

Derudover skal projektet kompetenceudvikle sundhedsprofessionelle, så de klædes på til at inddrage familiemedlemmer.

Læs mere om projektet

Om PIFT-projektet

Hent oversigt over præsentationer og udgivelser fra PIFT-projektet

Læs pressemeddelelsen "Nyt partnerskab om hjælp til familier med type 2-diabetes"

Læs pressemeddelelsen fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse

Nyhed fra IDF Europe om projektet (Engelsk)

Læs om type 2-diabetes

Senest opdateret:
26-01-2015
Sideansvarlig
Tue Helms Andersen Analyse- og projektkonsulent