Højt og lavt blodsukker (blodglukose)

NB! Vær opmærksom på at denne tekst er målrettet personer, der underviser i diabetes. Er du privatperson og på jagt efter information om højt og lavt blodsukker, kan du benytte disse links:

Blodsukker og diabetes 1

Blodsukker og diabetes 2

Formål med lektionen

 • At kursisterne kender symptomer, årsag og behandling af for lavt og for højt blodsukker hos personer med kendt diabetes.

Blodsukker svinger normalt mellem 4 og 8 mmol døgnet igennem. Blodsukkeret er lavest før spisning og højest 1½ time efter spisning.

Blodsukkeret kan måles på en dråbe blod i et blodsukkerapparat - hos lægen, af plejepersonalet eller beboeren kan oplæres i at gøre det selv. Se lektionen om Blodsukkermåling.

Overhead: Normale blodsukkersvingninger

Når man har diabetes, skal man med behandlingen tilstræbe en blodsukkerværdi, der er tæt på det normale. Dels fordi man har det bedre med en normal blodsukkerværdi, men også fordi man ved forhøjet blodsukkerværdi gennem længere tid kan få senkomplikationer til diabetes.

Forskellige følgesygdomme kan være dårligt syn, nyre, blodomløb eller nervebetændelse. Læs mere i lektionen komplikationer.

Årsager til for højt blodsukker (Hyperglykæmi)

 

Når man har diabetes og er i behandling ved hjælp af kostændring eller vægttab evt. suppleret med medicinsk behandling, kan blodsukkerværdierne stadig godt blive for høje.

Årsagen til højt blodsukker kan være:

 • Man har spist for meget eller forkert
 • Den nuværende medicinske behandling er ikke længere tilstrækkelig
 • Man har ikke bevæget sig så meget, som man plejer
 • Man har en infektionssygdom med feber
 • Hvis man får insulin, har man måske stukket sig forkert
 • Man er nedtrykt eller stresset (psyken påvirker også blodsukkeret)
 • Man har glemt at tage sin insulin eller tabletter
 • Man har opbevaret eller håndteret sin medicin forkert

Overhead: Årsager til for højt blodsukker

Overhead: Virkelighedsbillede - Laura

Symptomer ved for højt blodsukker

Det er vigtigt at kende symptomerne på for højt blodsukker, så man hurtigt kan få det stabiliseret igen. Hvor meget og hvad man mærker først er forskelligt fra person til person. Hos type 2-diabetikere føles symptomerne ofte ikke så kraftige. I nogle tilfælde kan de forveksles med almindelige alderdomstegn.

Hvis blodsukkeret i længere tid har ligget for højt, kan man vænne sig til denne tilstand og kan risikere ikke at få iværksat en behandling.

Symptomer ved for højt blodsukker kan være:

 • Tørst
 • Træthed
 • Tisser meget
 • Tør hud eller kløe
 • Tørre slimhinder – f.eks. i munden
 • Tågesyn
 • Taber i vægt - mest de insulinafhængige
 • Lægkramper
 • Infektioner
 • Svamp
 • Manglende sårheling
 • Mavesmerter

Overhead: Symptomer på højt blodsukker

Hvad skal man gøre, når man har for højt blodsukker?

 • Find årsagen og ændr adfærd i forhold hertil. Det betyder evt. tilbage til gode kostvaner, begynde at bevæge sig mere igen eller tale med lægen om en øgning af diabetesmedicinen eller evt. behandling af infektionssygdommen.
 • Hvis det er nødvendigt med en øjeblikkelig handlen, kan man gå en ekstra tur. Hvis patienten er insulinbehandlet, kan man evt. tage lidt ekstra insulin. Dette skal man dog have en aftale med lægen om.

Ketonstoffer

Diabetikere der ikke selv kan producere insulin, vil ved høje blodsukkerværdier over flere timer begynde at danne ketonstoffer. Årsagen er en ufuldstændig fedtforbrænding pga. manglende insulin. Ketonstoffer kan ændre kroppens pH-værdi, så man kan få syreforgiftning. Syreforgiftning kan man blive meget syg af, hvis man ikke får startet en mere intensiv insulintilførsel. Man undersøger for ketonstoffer med keturstix i urinen eller på blod i nogle få blodsukkerapparater med specielle stix.

Lavt blodsukker (hypoglykæmi)

Når man er i behandling for sin diabetes – enten med tabletter eller insulin - kan ens blodsukker blive lavere end normalt (under 3 mmol.).

Årsagen kan være:

 • Man har ikke spist så meget, som man plejer
 • Man har spist et måltid uden brød eller andre kulhydrater til (f.eks. kun kød eller suppe)
 • Man har tabt sig og behøver ikke så meget medicin længere
 • Man har taget for mange tabletter eller insulin
 • Man har dyrket mere motion end man plejer
 • Man har drukket meget alkohol
 • Man har ændret injektionssted

Overhead: Årsager til for lavt blodsukker

Det er vigtigt at være opmærksom på symptomerne på lavt blodsukker, så man hurtigt kan få det stabiliseret igen. Lavt blodsukker er ubehageligt og kan være farligt, da man færdes uden at kunne tænke klart.

Hos ældre mennesker kan nogle af symptomerne på lavt blodsukker af andre blive forvekslet med demens.

I nogle tilfælde kan man også få symptomer, der forveksles med lavt blodsukker, uden at det er for lavt. Dette kan ske, hvis blodsukkeret falder hurtigt, eller hvis man har vænnet sig til et højt blodsukker og starter behandling. Kroppen har brug for tid til at vænne sig til det nye blodsukkerniveau.

Symptomer ved for lavt blodsukker (S - ord):

 • Sveder
 • Sitrer
 • Sulten
 • Svag
 • Synsforstyrrelser
 • Sur
 • Slingrer
 • Hjertebanken
 • Ukoncentreret og forvirret

Hos en type 1-diabetiker på insulin kan tilstanden udvikle sig til insulinchok. For at undgå dette er det vigtigt at indtage noget sødt. Insulinchok kommer til udtryk i, at man besvimer og evt. får kramper.

Overhead: Symptomer på lavt blodsukker

Inddeling af lavt blodsukker

Føling:

 • Man mærker de første tegn på lavt blodsukker.

Insulintilfælde:

 • Man får det dårligere
 • Man har svært ved at tænke
 • Man kan ikke selv gøre noget ved det og skal have hjælp fra andre

Chok:

 • Man mister bevidstheden og kan få krampe

De fleste mennesker får kun føling og ordner det selv. Få oplever en gang imellem, at det lave blodsukker udvikler sig til insulintilfælde eller chok - det er ofte type 1-diabetikerne - evt. fordi de ignorerer symptomerne på føling. 

Hvad skal man gøre

Føling:

 • Man skal bringe blodsukkeret op på normalt niveau igen ved at drikke ca. 15 g hurtige kulhydrater. 15 g kulhydrater kan evt. være 1 glas juice eller 10-15 g druesukker. Man kan også fremrykke næste måltid eller spise et stykke groft brød bagefter. Brødet er med til at undgå, at blodsukkeret falder hurtigt igen.

Insulintilfælde eller chok:

 • Personen har brug for hjælp udefra. Hjælperen skal give sukkerholdig væske eller druesukker (hvis personen stadig kan sanse at synke). Ved chok skal der gives glucagon som injektion i en muskel eller man skal på hospitalet og have glukose i et drop.
 • For at undgå gentagelse er det vigtigt at gennemtænke, hvad der forårsagede tilstanden.
 • Hvis man ikke behandler et lavt blodsukker, vil kroppens glukosereserver sørge for at få det op. Man har det dog meget ubehageligt, og det varer længe, før man får det rigtigt godt igen. Ved indtagelse af større mængder alkohol bremses denne proces, og det kan blive farligt. Derfor skal man altid spise brød til.

Overhead: Virkelighedsbillede – Tage

Spørgsmål/svar til denne lektion

 

 • Kan stress få blodsukkeret til at stige?
  Ja. Man mener, at langvarig stress kan påvirke blodsukkeret i opadgående retning. Akut stress kan undertiden få blodsukkeret til at falde.
 • Hvilke årsager kan der være til høje blodsukkerværdier?
  For meget eller forkert mad, utilstrækkelig behandling, manglende motion, infektion, stress.
 • Bliver man psykisk påvirket af høje blodsukkerværdier?
  Ja, man kan blive træt, sløv og lidt ligeglad, evt. også deprimeret.
 • Hvorfor er de fleste diabetikere bange for hypoglykæmi?
  For lavt blodsukker udløser katastrofesignaler fra hjernen med angst og uro, rysten på hænderne og hjertebanken samt en ubehagelig fornemmelse af, at man ikke styrer sine tanker og følelser. Man er bange for at miste bevidstheden og bange for at dø.
 • Kan hyppige lave blodsukkerværdier blive årsag til stigende vægt?
  Ja. Hvis der hyppigt er tilfælde med lavt blodsukker, må diabetikeren tit spise flere kulhydrater for at få blodsukkeret til at stige, og de ekstra kulhydrater vil blive lavet om til fedt i kroppen.
 • Hvad er de første tegn på lavt blodsukker?
  De første tegn kan være nedsat koncentrationsevne, muskelsitren, rysten, svedtendens, sultfølelse, hjertebanken, angstfornemmelse, irritabilitet, gelé i benene.
 • Er det nødvendigt for omgivelserne at kende til hypoglykæmi?
  Ja, for diabetikeren kan ikke altid føle det lave blodsukker og ikke altid klare behandlingen selv. Det hænder, at folk tager fejl af hypoglykæmi og beruselse, når ingen ved, at der er tale om en diabetiker.
 • Hvilke kulhydrater virker hurtigst på blodsukkeret?
  Det gør de simple kulhydrater. Disse er bl.a. glukosen i druesukker, alm. sukker, frugtsukker og mælke­sukker.
 • Hvorfor virker juice hurtigere end chokolade?
  Juice indeholder frugtsukker, som hurtigt omdannes til glukose, så blod­sukkeret stiger. Chokolade indeholder meget fedt, der forsinker tømningen af mavesækken. Det sukker, der er i chokoladen, er længe om at komme ned i tarmene og videre ind i blodet som glukose. Chokolade er derfor ikke egnet ved behandling af for lavt blodsukker.
 • Hvornår er blodglukosen for lav?
  Normalt vil der komme symptomer, når blodglukosen er omkring 3 - 4 mmol/l. Man kan registrere, at de finere nervefunktioner hæmmes, når blodglukosen er under 3 mmol/l.
 • Er synsforstyrrelser altid tegn på begyndende øjenkomplikationer?
  Nej. Synsforstyrrelser optræder ofte ved føling og høje blodglukoseværdi­er (svingende blodsukker).

Har du tænkt på

 • Om du har set nogen med for lavt blodsukker?
 • Om du selv har lagt mærke til nogle af jeres beboeres tegn på for højt blodsukker?
 • Hvordan du kan involvere klienten i behandlingen af hyper- og hypoglykæmi?
 • Hvilke myter du kender til i relation til lavt blodsukker?
 • Hvordan du med udgangspunkt i denne lektion kan støtte din beboer til at tage de bedste valg med henblik på livsstil og diabetes?
Senest opdateret:
23-04-2014
Sideansvarlig
Mikala Dømgaard Analyse- og projektkonsulent